Contact
haut de page

COVID-19 :
SCHORSING
VAN ALLE ACTIVITEITEN HeX GROUP

Sinds enkele weken maken we allemaal samen een steeds moeilijkere periode door.

Tot op heden was er nog geen formele communicatie van HeX GROUP omdat er een heel grote variabiliteit was/is, in de beschikbare informatie en een constante evolutie van de epidemische situatie.

De afgelopen dagen hebben veel klanten ons gevraagd om de diensten en interventies van HeX op te schorten, uit te stellen en te annuleren.

HeX voert testen, controles, kalibraties, opleidingen en consultancy bij haar klanten uit. Het verlies van omzet brengt ons er toe onze organisatie te herzien.

De 50 medewerkers van HeX doen er alles aan om een hoogwaardige service te bieden.

Er is een bijzonder moeilijk evenwicht tussen uw klantentevredenheid en de algemene verantwoordelijkheid om geïsoleerd te blijven tijdens deze epidemieperiode. Daarnaast zorgen de onzekerheid van de situatie, de variabiliteit en de annulering van interventies ervoor dat we sterke maatregelen moeten nemen om zowel HeX GROUP als het algemeen maatschappelijk belang te beschermen.

Het is daarom ook bijzonder moeilijk maar tegelijk met een verantwoordelijke burgerzin dat we ervoor kiezen om alle interventies met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Zo worden ook, vanaf heden, alle controles, kwalificaties, kalibraties, transporten van stalen en analyses in ons laboratorium opgeschort.
De resultaten of rapporten van al onze activiteiten blijven toegankelijk en bewaard op onze beveiligde server. Resultaten die eerstdaags moeten gecommuniceerd worden blijven gegarandeerd tot donderdag 19 maart tot 23 uur. Daarna blijven alleen de telefoonlijn en de mailbox info@hex-group.eu behouden.

Het leveren van een kwaliteitsvolle service houdt in dat onze organisatie niet beïnvloed mag worden door de huidige situatie. Maar, net als u, kunnen wij de komende dagen het onderhoud van onze diensten en daarmee de kwaliteit ervan niet garanderen.

Wij zullen u aan het einde van deze gezondheidscrisis contacteren om de hervatting van onze diensten voor te bereiden en te organiseren.

Onze wens om zowel onze medewerkers als onze klanten te beschermen en op eigen niveau bij te dragen om de verspreiding van deze epidemie zo snel mogelijk te beteugelen, leidt tot deze drastische maar noodzakelijke beslissing.

We maken van deze gelegenheid gebruik om mensen te herinneren aan het belang van samenhorigheid die in deze situatie is vereist.

Het vragen aan handelaars, café’s, restaurateurs, freelancers om hun activiteiten voorlopig stop te zetten, terwijl aan de andere kant een groot deel van de “gewone” activiteiten gewoon blijft doorgaan lijkt ons niet consistent. Voeg daaraan toe dat onze gezondheidsmedewerkers nu al overbevraagd zijn in deze situatie EN ons aansporen om dringende inperkingsmaatregelen te treffen.

Deze gezondheidscrisis lijkt nu al uitzonderlijk! Echter, vandaag, 17 maart 2020 staan we volgens experts pas aan het begin van de “echte” gezondheidsramp. En raar genoeg is heel vaak de algemene teneur “zo’n vaart zal het niet lopen”. Het is urgent! We moeten NU reageren. Om de impact van deze epidemie misschien nog te kunnen inperken.

We hopen dat u deze drastische en impactvolle beslissing voor onze klanten begrijpt en respecteert.

Van zodra deze crisis voorbij is, zullen we met volle kracht opnieuw opstaan. De 50 medewerkers van HeX GROUP zullen present zijn en aan uw zijde staan om de doorstart te maken. Wij zullen dan ook maximaal anticiperen om deze nieuwe start zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Maar voorlopig is DE uitdaging van het moment, het verspreiden te stoppen en de meest zwakken onder ons te beschermen.

Laten we solidair zijn, verantwoordelijk zijn en IN ONS KOT blijven!

Tony, David, Franck
& HeX GROUP TEAM

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search