Contact
haut de page

Vergelijkende studie van
BFE- en PFE-methoden

Het onderzoek uitgevoerd door HeX Lab en andere laboratoria maakt de vergelijking mogelijk van testmethoden voor de filtratie-efficiëntie van medische maskers, in de context van COVID-19

Gedurende deze periode werden metingen van de bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE) uitgevoerd om de effectiviteit van medische maskers bij het voorkomen van de verspreiding van bioaerosolen te evalueren. Deze metingen, die eenvoudig uit te voeren zijn, roepen enkele wetenschappelijke vragen op

Deze interlaboratoriumstudie presenteert een vergelijking tussen de bacteriële filtratie-efficiëntietest (BFE) en de luchtdeeltjesfiltratie-efficiëntietest (PFE). Het werd uitgevoerd op zes commerciële chirurgische maskers met deeltjes van 3 µm. De efficiëntie van fractionele filtratie werd gemeten en vergeleken om de verschillen te verklaren.

Deze studie, uitgevoerd met als doel een overzicht te creëren en de verschillen tussen de twee testmethoden te observeren, maakte het ook mogelijk om aanbevelingen te doen om de norm EN14683:2019+AC te verbeteren.

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search