Contact
haut de page

ISO 17025-naleving

Een historisch engagement...

HeX zet zich sinds haar oprichting in voor een kwalitatieve dienstverlening en heeft op organische wijze de ISO 17000-normen opgenomen als basis van het managementsysteem, vooral de ISO 17025-norm voor test-, kalibratie- en analyselaboratoria.

Na tien jaar ISO 17025- en ISO 17020-accreditaties en de breedste scope op de markt met bijna 40 tests, trok HeX zich in juni 2020 vrijwillig terug uit het accreditatiesysteem (zie persbericht)

... dat voortgezet wordt

Zoals aangekondigd blijft HeX streven naar een kwalitatieve dienstverlening en blijft het bedrijf voldoen aan de eisen van de 17025- en 17020-normen.

HeX gaat door met:
– de doelstelling om hun klanten nauwgezet te begeleiden en om hen betrouwbare en robuuste resultaten te bezorgen

– het streven naar verbetering op basis van de werkelijke behoeften van de klant.

Compliance ISO 17025 17020

Naar aanleiding van deze aankondiging heeft HeX zich er onder meer toe verbonden:

Het kwaliteitsmanagementsysteem te blijven afstemmen op de vereisten van ISO 17025 en ISO 17020

De controles van de BELAC aan te vullen met een reeks externe controles door onafhankelijke experten.

Inmiddels kunnen we met trots aankondigen dat onze naleving van ISO 17025 door een derde partij is bevestigd.

Een team van 3 onafhankelijke auditors, erkende experten in ons veld, heeft in mei 2021 een volledige audit uitgevoerd van ons HeX-managementsysteem en de implementatie van de vereisten van de 17025-norm op de volgende scope: Scope ISO 17025 Compliant HeX Group

Het verslag van de conformiteitscontrole is op aanvraag verkrijgbaar: info@hex-group.eu

In juni 2020 heeft HeX zich ook geëngageerd voor:
– Het verder versterken van de relaties met klanten en partners door regelmatig bezoeken aan en/of controles bij HeX te organiseren om ons kwaliteitsmanagementsysteem te evalueren. – De naleving van de GMP-vereisten van onze biotech- en farmaceutische klanten/partners.
Met de bouw van ons hoogtechnologisch laboratorium in 2020 staat HeX een stap dichter bij de GMP-richtlijnen van de farmaceutische sector. Begin 2021 startte HeX het proces om te voldoen aan de euGMP-vereisten, in juni ontving het bedrijf het inspectieteam van het FAGG en in oktober werd het officieel GMP-gecertificeerd.

5 KLANTENAUDITS

door verschillende bedrijfssectoren in 2021

HeX GMP-GECERTIFICEERD

HeX werd op 8 oktober 2021 officieel GMP-gecertificeerd

Onze cliënten getuigen...

Search