Contact
haut de page

GMP-erkenning

Sinds de oprichting van HeX vormen de ISO 17000-normen de basis van het managementsysteem, vooral de ISO 17025-norm voor test-, kalibratie- en analyselaboratoria.
Na tien jaar accreditaties trekt HeX zich terug uit het systeem en bevestigt het de naleving van ISO 17025 voor een scope van 40 tests.

Toen de HeX-groep zijn accreditaties in januari 2020 met nog eens 5 jaar verlengde, groeide het verlies aan vertrouwen in de bevoegde autoriteit BELAC en dat leidde ertoe dat HeX op 20 juni 2020 publiekelijk aankondigde dat het vrijwillig afstand deed van zijn accreditaties met ingang van 1 januari 20

Goedkeuring GMP en BPF

Met de bouw van het nieuwe laboratorium van HeX LAB met ultramoderne infrastructuur die volledig aangesloten is op geneesmiddelgerelateerde matrices in oktober 2020, zal de overgang van de HeX-groep naar de GMP-normen van de farmaceutische sector nog sneller verlopen.

utilities consult hex

HeX: voortdurend streven naar kwaliteit

HeX streefde er vanaf januari 2021 naar om aan de euGMP-vereisten te voldoen, zodat het in juni 2021 een inspectie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (België) kon ondergaan.

8 oktober 2021

HeX GROUP
is officieel GMP-gecertifieerd

en met name op het vlak van kwaliteitscontrole van microbiologische geneesmiddelen.

Deze erkenning sluit aan bij onze voortdurende inspanningen om HeX-klanten een nog grotere kwaliteitsgarantie te bieden. Anderzijds liggen deze GMP-vereisten in het verlengde van de verwachting voor HeX-klanten om aan deze GMP-vereisten te voldoen, ongeacht of zij in de industrie, biotechnologie of ziekenhuizen werkzaam zijn.

Scope of GMP

– Sterility tests – European Pharmacopoeia, chapter 2.6.1
– Microbiological control of non-sterile products: Microbial enumeration tests – European Pharmacopoeia, chapter 2.6.12
– Microbiological control of non-sterile products: Test for specified micro-organisms – European Pharmacopoeia, chapter 2.6.13
– Bacterial endotoxin test – European Pharmacopoeia, chapter 2.6.14

Bedankt iedereen!

De HeX GROUP en al zijn medewerkers zijn er trots op dat ze kunnen blijven streven naar kwaliteit

terwijl ze met hun klanten duurzame partnerschappen opbouwen met het doel om voor elke partij een succesvolle samenwerking te kunnen vormen

Wenst u meer informatie over onze GMP-accreditatie en/of ons kwaliteitsmanagementsysteem?

Search