Contact
haut de page

22e Europese wetenschapsdagen van GERPAC

Zoals elk jaar organiseert de wetenschappelijke groep Gerpac voor zijn leden en de farmaceutische spelers in ziekenhuisomgevingen een congres waarop thema’s inzake de beroepspraktijk besproken worden.

Deze 22e editie vindt plaats van 2 tot 4 oktober

op de site van de Belambra Club “Les Criques” in Hyères

Op het programma van dit 3-daagse congres : de wisselwerkingen verpakking-inhoud, de herziening van de Franse goede praktijken inzake de bereiding, de ontwerpen van bereidingseenheden, de innovatieve geneesmiddelen, de CIVAS, de chemische besmettingen, farmacotechnische aspecten in radiofarmacie, het gebruik van het fecale microbioom, het leven in een kunstmatig gesloten ecosysteem, enz.

Ontdek de oplossingen, de deskundigheid en de kwaliteit van HeX

Buiten de workshops, de conferenties, de kringgesprekken en de fora staan onze HeX-deskundigen te uwer beschikking gedurende de hele duur van het GERPAC-congres, en dit in de tentoonstellingsruimte.


HeX is gespecialiseerd in de controle van kritieke omgevingen en begeleidt de actoren in ziekenhuisapotheken:

kwalificatie van de uitrustingen, van de clean utilities, van het milieu, particulaire en microbiologische monitoring, microbiële ecologie van de omgevingen, validatie van de reinigings- en ontsmettingsmethodes, validatie van de processen en controle van de producten, verdeling, ijking en EMS-validatie.

Raadpleeg voor meer informatie over het programma en de inhoud de website van Gerpac via de volgende link

Voor meer informatie afspraak op het Gerpac-congres van 2 tot 4 oktober 2019. Of neem contact met ons op via …

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search