Archieven: Témoignages

Témoignages HeX Group

HeX est un organisme fiable

qui nous apporte beaucoup de sécurité sur le suivi et la qualification de nos locaux et équipements. Par la réactivité et le professionnalisme de ses membres toujours à l’écoute, nous avons pu mettre en conformité notre ZAC post inspection ARS 2018, et maintenir les exigences des tutelles en passant avec un monitoring quotidien des prélèvements… Read more »

Autoclaaf kwalificatie

Wij bereiden onze eigen kweekmedia en moeten ervoor zorgen dat deze correct worden gesteriliseerd. Na onze risicoanalyse hadden wij een tijdschema gepland dat tweemaal zo lang was als de gewenste sterilisatietijd om ervoor te zorgen dat de belichtingstijd werd gehaald. Met de komst van HeX konden wij de werkelijke tijd die nodig is om een… Read more »

Autoclaaf kwalificatie

Als hygiënemanager van een groot ziekenhuis moet ik kunnen garanderen dat onze autoclaven goed genoeg zijn om chirurgisch materiaal te steriliseren voordat het terug naar de operatiekamer kan worden gebracht. De gezondheid van de patiënt staat op het spel!

CO2-meting

Elke dag broeden we embryo’s uit in de hoop toekomstige ouders gelukkig te maken. De gebruikte incubatoren moeten een CO2-niveau van 6% hebben en wij moeten ervoor zorgen dat dit niveau optimaal wordt gehandhaafd om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren

In kaart brengen van pakhuis

Tijdens mijn farmaceutische audits moet ik de auditors kunnen laten zien dat ik de omgeving onder controle heb door een sensor te plaatsen op de warme en koude punten van mijn magazijnen. Ik kan deze echter alleen correct definiëren door een volledige mapping van mijn magazijn uit te voeren

Magazijntoewijzing

Bepaalde delen van mijn gebouwen worden gebruikt voor de behandeling van kritieke producten met specifieke temperatuurvereisten. Door mijn lokalen in kaart te brengen kan ik dus bepalen welke zones het meest geschikt zijn om deze producten binnen de gestelde eisen te behandelen.

Relatieve Vochtigheid Kalibratie

Wij slaan miljoenen geneesmiddelen op in onze magazijnen en de vochtigheid is een belangrijke factor bij de bewaring ervan. Wij moeten onze sondes voor relatieve vochtigheid elk jaar ijken om onze klanten en auditors gerust te stellen over de opslagomstandigheden van hun producten.

Relatieve Vochtigheid Kalibratie

Kwaliteitscontrole is essentieel om ervoor te zorgen dat onze producten betrouwbaar zijn voor onze klanten. Wij voeren stabiliteitsstudies uit van kritische producten waarbij vochtmeting een belangrijke factor is. Daarom moeten wij kunnen nagaan of onze meetinstrumenten betrouwbare resultaten geven en niet in de loop van de tijd gaan afwijken.