Magazijntoewijzing

Bepaalde delen van mijn gebouwen worden gebruikt voor de behandeling van kritieke producten met specifieke temperatuurvereisten. Door mijn lokalen in kaart te brengen kan ik dus bepalen welke zones het meest geschikt zijn om deze producten binnen de gestelde eisen te behandelen.