Contact
haut de page

Een sanatorium in het Sint Pieter ziekenhuis in Brussel

hex-actu-20130923

Brussel. De Federale Overheid zal het opzetten van een proefcentrum financieren.

Een « sanatorium » opent haar deuren in het Sint Pieter ziekenhuis in Brussel, naar het model van rusthuizen en sanatoria die tot de jaren ’80 bestonden. De autoriteiten hebben een reeks maatregelen ter bestrijding van Tuberculose genomen, dit konden we in de krant ‘de standaard’ lezen. Het aantal gevallen van Tuberculose stijgt in België. In 2011 werden 1112 mensen getroffen door deze ziekte, tegen 1006 in 2008. “Vooral in Brussel is het een aanzienlijk probleem geworden,” zei de directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, Christiaan Decoster. “dit is het gevolg van de globalisering, migratie en armoede.”

De federale overheid en de gefedereerde entiteiten hebben besloten samen te werken om dit fenomeen te bestrijden. Een intentieverklaring werd, waarbij de opening van een sanatorium de meest belangrijke maatregel is, werd opgesteld.

Het zal een beperkte vorm van sanatorium zijn. Een aparte afdeling binnen het ziekenhuis waar patiënten met een vorm van MDR-tbc kunnen herstellen in een warme omgeving en met gespecialiseerde begeleiding. “Deze afdeling is er voor patiënten die geen acute zorg meer nodig hebben, maar waar het nog te vroeg is om ze te ontslaan uit het ziekenhuis om een eventueel hervallen of besmetting van andere personen te vermijden” zegt Decoster.

De federale overheid zal de opstart van deze proefafdeling financieren.

Belga gepubliceerd op vrijdag 26 juli 2013

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search