Contact
haut de page

Een nieuwe, herziene norm voor de procedés voor de desinfectie van ruimtes met luchtstroom

hygiene-expertise-norme-revisee-pour-procedes-dsva

AFNOR publiceert de herziene versie van de norm NF T 72-281 met betrekking tot de beoordeling van inrichtingen voor de desinfectie van ruimtes met luchtstroom.

Eind november kwam de nieuwe versie van de Franse norm NF T 72-281 uit ter vervanging van de eerste tekst die in 2009 was verschenen. Deze norm bepaalt de methode voor het bepalen van de desinfecterende activiteit van procedés voor de desinfectie van ruimtes met luchtstroom. De beoogde inrichtingen zijn voornamelijk deze die chemische ontsmettingsmiddelen in dispersie of dampvorm gebruiken. De herziening van deze norm omvat een aantal nieuwigheden, zoals het rekening houden met de virusdodende activiteit of de opname van micro-organismen die meer representatief zijn voor de vereisten die men aantreft in de verschillende toepassingsgebieden. Het ontwerp voorzag aanvankelijk nog de invoering van fysieke procedés maar alleen de UV-technieken werden uiteindelijk geïntegreerd, uitsluitend in een informatieve bijlage dan nog wel. De systemen met waterdamp werden tenslotte niet opgenomen in de nieuwe norm.

Source : www.processpropre.com

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search