Contact
haut de page

Luchtkwaliteit en nieuwe praktijken

Tien jaar na de publicatie van de Aanbevelingen van experts inzake de luchtkwaliteit in operatiekamers (Recommandations d’experts sur la qualité de l’air au bloc opératoire), vond SF2H dat het tijd was om dit document te herzien. Het hoofd van de multidisciplinaire werkgroep verantwoordelijk voor deze revisie, Ludwig Serge Aho Glélé, die een praktijk runt binnen de Service d’Épidémiologie et d’Hygiène Hospitalières van het CHU te Dijon, legt ons uit waarom. 

 

Photo : Getinge

Photo : Getinge

 

Salles Propres: Was de update van de NFS 90-351 een bepalend element om over te gaan tot deze herziening?

Ludwig Serge Aho Glélé: Sinds de verschijning ervan in oktober 2004 onderging het regelgevingskader zeker een aantal wijzigingen, waaronder de actualisering in april 2013 van de NFS 90-351, maar het zijn vooral de praktijken die zijn geëvolueerd. De zogenaamde ‘interventionele’ sectoren (interventionele radiologie, interventionele cardiologie, …) zijn ontstaan. Bovendien wordt vandaag gebruikgemaakt van nieuwe chirurgische interventiemethodes die veel minder invasief zijn (‘minimally invasive surgery’, ‘minor surgical procedures’, …). En de technologieën voor luchtbehandeling (gebruikmakend van een plasma of van UV waarvan een achteruitgang kan worden vastgesteld of fotokatalyse, …) ondergingen veranderingen in de voorbije tien jaar.

S. P.: Welke methode heeft u gekozen?

LS. AG.: Wij weerhielden de methode van de Aanbevelingen (Recommandations) voor de klinische praktijk (RPC, pratique clinique), op basis van de methodologie gehanteerd door de Haute Autorité de Santé (instelling in Frankrijk). Er is een strenge benadering nodig met het oog op het uitwerken van geldige en geloofwaardige goede praktijken.

S. P. : Wat zijn de vorderingen tot nu toe?

LS. AG.: De stuurgroep kwam tweemaal samen om een document op te stellen met de vragen die de werkgroep uiterlijk tegen 20 mei eerstkomend dient te beantwoorden. Na kennis te hebben genomen van ons formeel advies en van de nodige bibliografische gegevens, zullen er gegradeerde aanbevelingen worden opgesteld. Daarna volgt nog een tweede lezing en een herlezing. De vooropgestelde deadline bedraagt twaalf maanden. De aanbevelingen zullen vervolgens worden geredigeerd door SF2H en online worden gepubliceerd.

 

Interview afgenomen door Béatrice Becherini

Bron : www.processpropre.fr

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search