Contact
haut de page

Milieumonitoring Heeft

Systemen voor omgevingsmonitoring worden steeds vaker gebruikt om omgevingsomstandigheden te controleren in een groot aantal sectoren, farmaceutische industrie, volksgezondheid, voedselveiligheid, analyse van de omgevingslucht, enz. Het monitoren van omgevingsparameters zoals de temperatuur, vocht, druk, luchtkwaliteit, enz. kan kritiek zijn om optimale omstandigheden te behouden voor opslag en bescherming van producten of patiënten.
Safyr biedt volledige oplossingen op maat aan volgens de behoeften van de klant, met als doel te zorgen voor een efficiënte, krachtige en kwaliteitsvolle begeleiding.

Fase 1 :

Evalueren van de behoeften

De eerste stap om een omgevingsmonitoringsysteem te ontwerpen bestaat in het evalueren van de behoeften.
Wat zijn de omgevingsparameters die gemonitord moeten worden? Het kan gaan om de kwaliteit van de lucht, de druk, de temperatuur, de vochtigheid enz. Vervolgens is het nodig om onderstaande te bepalen:
– de meetfrequentie,
– de nodige sensoren,
– het meetbereik en
– de vereiste nauwkeurigheid voor elke parameter.

Fase 2 :

Bepalen van de locatie

Eens de parameters werden geïdentificeerd begeleidt HeX Consult u bij de keuze van de locatie van elke sensor.
Deze locatie wordt gekozen volgens:
– een risicoanalyse.
– de toegankelijkheid voor de installatie, het onderhoud en het ijken van de sensoren

Fase 3 :

Keuze van de sensoren: aanpassing en personalisatie

De keuze van de sensoren is dus afhankelijk van de te monitoren parameters. De sensoren kunnen van verschillende types zijn, zoals gassensoren, temperatuursensoren, vochtsensoren, deeltjessensoren enz.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de sensoren, hun nauwkeurigheid en de duurzaamheid. De sensoren moeten voldoen aan specificaties van de te monitoren omgevingsparameters, de unieke behoefte van de klant, de verwachtingen en wettelijke vereisten, indien van toepassing.

Fase 4 :

Communicatiekeuze van de sensoren

Aanvullen met verschillende communicatietypes
Het ontwerp van het sensornetwerk omvat het bepalen van de interactie tussen de sensoren onderling en met het monitoringsysteem.
In een typisch master-slave of master-master ontwerp verzamelt een enkel masternode gegevens van alle sensoren en stuurt deze door naar een centrale verwerkingseenheid.
In een daisy-chain ontwerp is elke sensor in serie met elkaar verbonden en worden de gegevens van de ene sensor naar de volgende doorgestuurd totdat ze de centrale verwerkingseenheid bereiken.

Fase 5 :

Systeeminstallatie en configuratie

Vervolgens gaat het team over tot de :
– het configureren van het sensornetwerk in overeenstemming met het locatieplan dat in de vorige fasen is opgesteld.
– testen van de sensornetwerkverbindingen
– installatie en configuratie van de beheersoftware van het monitoringsysteem voor het ontvangen, opslaan en analyseren van sensorgegevens

Het ontwerpen en installeren van een omgevingsmonitoringsysteem is daarom een zorgvuldig en complex proces. Het vereist een nauwgezette planning, technische expertise en een oordeelkundige keuze van sensoren om milieuparameters effectief te monitoren. Met de juiste installatie en configuratie helpen milieumonitoringsystemen om de impact op het milieu te verminderen en de menselijke gezondheid te beschermen.

Search