Contact
haut de page

Herbehandeling van endoscopen

Puce flèche

DOELSTELLING

De efficiëntie van de procedure voor het herbehandelen van medische warmtegevoelige endocavitaire apparatuur garanderen.

De gezondheidszorg is een sector die beheerst wordt door strikte regels inzake hygiëne die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de patiënten te garanderen.

Het beheersen van het infectierisico bij endoscopie is een prioriteit. Door zijn complexiteit en warmtegevoeligheid moet de soepele endoscoop een bijzondere behandeling ondergaan die verschillende stappen vereist.

Puce flèche

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Om de kwaliteit van het herbehandelingsproces te valideren zijn de gezondheidsinstellingen onderworpen aan verplichtingen*

- Microbiologisch testen van endoscopen waarvan is vastgesteld dat ze een risico vormen (ten minste eenmaal per jaar)
- Driemaandelijkse microbiologische controles van het spoelwater dat wordt gebruikt om endoscopen te wassen.
- Regelmatige kwalificatie van de endoscoopwasmachine en droog-/bewaarkast of validatie van de bewaarcondities van de endoscoop.

Deze verplichtingen voldoen aan de eisen van de wettelijke teksten en de huidige wetenschappelijke aanbevelingen om de veiligheid van de patiënten tijdens hun diagnostische en therapeutische behandeling te garanderen.

Eisen

Bijlage IIB van 30 september 2020*

Normen

NF EN 16442
NF EN ISO 15883-4

Wetenschappelijke aanbevelingen

Advies 9446 van de HGR*

*Referentie gebruikt voor de interventies op Belgisch grondgebied. De eisen en de referentie- en wettelijke normen zijn eigen aan elk land en dienen aangepast te worden naargelang de geldende normen in uw instelling.

De 4 fasen van de herbehandeling:

– Voorbehandeling in onderzoeksruimte na het gebruik

– Manuele reiniging

– Geautomatiseerde reiniging en ontsmetting van de endoscoop in de endoscoopdesinfectiemachines

– Drogen en bewaren (in een ESET-kast of andere opslag- en bewaarruimte)

Puce flèche

DE EXPERTISE VAN HeX

HeX biedt begeleiding op maat, oplossingen voor het conform maken en het opvolgen van de geldende aanbevelingen aan.

Audit

Kwaliteitssysteem

Microbiologische controles

Kwalificering & Monitoring endoscoopdesinfectiemachines en ESET

Opleiding personeel

Audit

Documentatiesysteem

Microbiologische controles

Beheer van non-conformiteiten & voorstellen van correctieve acties

Opleiding personeel

Kwalificering & Monitoring endoscoopdesinfectiemachines en ESET​

Search