Contact
haut de page

Nieuw formaat voor HeX rapporten

Nieuw formaat voor HeX rapporten

Voortaan is er naast het klassieke “volledige” rapport ook een “light”-versie beschikbaar, zodat u de resultaten per proef- of inspectietype voor alle ruimtes en/of uitrustingen op één enkele pagina kunt zien.

Het light-rapport is gebaseerd op de oorspronkelijke gecodeerde brongegevens en bevat dus dezelfde resultaten als het “volledige” rapport.

Het light-rapport bevat slechts een deel van de informatie beschikbaar in het volledige rapport:

 • Technische gegevens per ruimte of per uitrusting (met inbegrip van eventuele oppervlakken, volumes en schema’s)
 • De resultaten gepresenteerd per metingsgroep:
  • Snelheden en debieten
  • Differentiaaldruk
  • Deeltjesklasse
  • Decontaminatietijd
  • Filtering
  • Microbiologische luchtcontrole oppervlakte staalname
  • Microbiologische luchtcontrole sedimentatie
  • Microbiologische controle oppervlakken
  • Omgevingsparameters (temperatuur, vochtigheid, lichtsterkte, geluidsdruk).
  • Voor alle resultaten:
   • De verwachte doelgroep ten opzichte van de referentiegroep (conformiteitscriterium)
   • Het onbewerkte resultaat
   • Het statuut.
   • De reikwijdte van de accreditatie voor elke proef en inspectie
   • De opmerkingen en toelichtingen

 

Het light-rapport bevat niet alle gegevens die de traceerbaarheid van de proeven en inspecties garanderen (identificatie van de operator en de instrumenten, datum en uur van de meting, omstandigheden van de meting, … ). Daarom zal bij een geschil enkel de volledige versie van het rapport rechtsgeldig zijn.

Al sinds het begin streven wij ernaar om uw tevredenheid bij het lezen van onze rapporten te maximaliseren en we hopen dat u ingaat op ons aanbod.

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search