Contact
haut de page

De nieuwe versie van de norm NF S90-351

De nieuwe versie van de norm NF S90-351 van april 2013 betreffende de gezondheidsinstellingen wordt al toegepast bij HeX

Nauwkeurige risicoanalyse.
Aangepast niveau vereisten en prestaties
Uniformisering van de praktijken met het oog op de Europese buurlanden.
De Franse norm NF S90-351 van april 2013 streeft zo naar een evenwichtig compromis tussen het niveau waarop het verwachte risico wordt beheerst en de middelen die in deze gids worden aangehaald om de betrokkenen uit de gezondheidssector in staat te stellen daartoe te komen.

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search