Contact
haut de page

De nieuwe normen ISO 14644-1 en -2 werden gepubliceerd

nouvelles-normes-iso

DR

De Internationale Organisatie voor Normalisatie publiceerde onlangs de twee herziene versies van deel 1 en 2 van de norm ISO 14644.

Na tien jaar van diepgaande besprekingen en maar liefst twee DIS-ontwerpen, werden de twee nieuwe delen 1 en 2 van ISO 14644 onlangs gepubliceerd op de website van de ISO. De twee herziene normen op datum van 15 december 2015 annuleren en vervangen de eerste edities van 1999 (deel 1) en 2000 (deel 2). Het is echter nog enkele maanden wachten op de officiële publicatie van de tekst door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Deze door het CEN afgestempelde versie zal echter geen wijzigingen aanbrengen aan de inhoud van de norm. De twee ISO-normen zijn momenteel beschikbaar in het Engels en het Frans op de website iso.org en weldra ook op de website afnor.org.

Dit herzieningsproces, dat in 2005 werd aangevat, brengt belangrijke veranderingen met zich mee met een totale herziening van de omvang en de technische grondslag van deze normen.

Nieuwe statistische aanpak
De inhoud van ISO 14644-1 is voortaan expliciet gewijd aan de indeling van zalen op basis van zwevende deeltjes in de lucht. Vandaar dat ook de titel ervan werd aangepast naar ‘Indeling van de deeltjesreinheid van de lucht’ om coherentie met de andere delen van ISO 14644 te waarborgen. De nieuwe tekst omvat voortaan de methodologische aspecten, aangezien er gewag wordt gemaakt van de uit te voeren proeven om de reinheidsklasse te bepalen. Het is tevens in dit domein dat de belangrijkste veranderingen voor toezichthouders van beheerste omgevingen optreden. De herziening heeft immers geleid tot een nieuwe statistische aanpak met gevolgen op het vlak van de monsterneming, het aantal opgelegde monsternemingen of de regels ter afkondiging van conformiteit. De wijzigingen hebben betrekking op de tabel met de maximaal toegestane deeltjesconcentratie met de afschaffing van de grenzen lager dan 10 deeltjes/m3, alsook van de grens van 29 deeltjes/m3 voor diameters gelijk aan of groter dan 5 µm in ISO 5.

Risicobeoordeling
Ook de structuur en de finaliteit van ISO 14644-2 werden grondig gewijzigd. In de nieuwe versie is deel 2 louter gewijd aan het toezicht op de prestaties van installaties, wat de beheersing van de deeltjesverontreiniging in de lucht betreft, op basis van praktische en methodologische regels die in het kader van het algemeen toezichtplan moeten worden bepaald. De methode is gebaseerd op een risicobeoordeling om de prestaties van installaties op het vlak van deeltjesverontreiniging aan te tonen.

Bron : www.processpropre.fr

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search