Contact
haut de page

De ECA becommentarieert het project voor de herziening van Bijlage 1

| 5 mei 2015 |

De ECA-stichting reageert op de ‘concept paper’ die in februari jongstleden de herziening van Bijlage 1 van de Europese GMP inluidde.

fondation ECA

De termijn waarover de sector en de vertegenwoordigers ervan beschikten om commentaar te leveren op de concept paper en de herziening van Aanhangsel 1 van de Europese GMP was zeer kort: van februari (publicatie van het werkdocument) tot eind maart 2015. De ECA-stichting en haar belangengroep, de Europese vereniging van gekwalificeerde personen (EQPA), zijn er desondanks in geslaagd hun reacties tijdig te bundelen. De aan de EMA gerichte opmerkingen zijn over het algemeen positief en nemen deels de argumenten uit de concept paper over. Er wordt gevraagd om de nieuwe technologieën die zich sinds 2008 aanzienlijk hebben ontwikkeld, zoals RABS die een precieze definitie vereisen, in de tekst op te nemen. Daarnaast verzoeken ze om meer informatie ten aanzien van luchtsluizen, evenals de toevoeging van twee nieuwe klassen E en F.

Het is niet verrassend dat de ECA-EQPA een harmonisatie van Aanhangsel 1 met de huidige normen suggereert, namelijk met de vereisten van ISO 14644-1 en in het bijzonder met die ten aanzien van het toezicht op partikels groter dan of gelijk aan 0,5 µm. Ook wordt gevraagd zich te conformeren aan ISO 5 voor de partikelgrens van 5 µm (29 deeltjes/m3). Tegelijk oppert de deskundigengroep een harmonisering met de aseptische gids van de FDA.
Nodig geachte preciseringen: de uitdrukking ‘Grade A air supply’ (‘luchtstroom van klasse A’) die nog steeds niet werd verhelderd voor het felsen van capsules, hoewel dit punt al uitgebreid is besproken. Alle opmerkingen zullen spoedig worden gepubliceerd op de website van de ECA. De eerste herziening van Aanhangsel 1 zou ten vroegste in de loop van oktober worden vrijgegeven.

Bron : processpropre.fr

Lees ook : De herziening van bijlage 15

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search