Contact
haut de page

Validatie van reiniging en desinfectie

Validation of cleaning and disinfection of
Microbiological contaminants - CCS

Voorbereidingsfase

STRATEGIE VAN EEN VALIDATIEPLAN EN UITWERKEN VAN DE METHODE VOLGENS DE 5M

Leveren van een template van het Algemeen validatieplan

Leveren van een template van een reinigings- en desinfectiematrix

Fase 1:

CONTROLE VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE REINIGINGS- DESINFECTIEMETHODE

Levering van een Risicobeoordelingstemplate voor het bepalen van microbiologische bemonsteringslocaties

Visuele controles en microbiologische bemonsteringen van het oppervlak vóór en na reiniging en desinfectie

Fase 2:

IOQ-KWALIFICERING VAN DE REININGS- EN DESINFECTIEPROCEDURES

Levering van een template voor het IOQ-protocol voor het kwalificeren van de reinigings- en desinfectieprocedures

Controle van de documentatie en voltooien van het IOQ-protocol

Fase 2:

PQ-KWALIFICERING VAN DE REININGS- EN DESINFECTIEPROCEDURES

Levering van een template voor het PQ-protocol voor het kwalificeren van de reinigings- en desinfectieprocedures

Risicobeoordeling FMECA-beoordeling (Failure Mode Effect & Criticality Analysis) voor de keuze om ‘wilde’ stammen te gebruiken

PQ-testen (Met of zonder mechanische actie EN 16615 of EN 13697)

Voltooien van het PQ-protocol en tussentijdse ondertekening van het validatieplan

Fase 3:

MONITORING VAN REINIGING EN DESINFECTIE

Levering van een Risicobeoordelingstemplate voor het bepalen van locaties voor strengere monitoring

Visuele controles en microbiologische bemonsteringen van het oppervlak

Afsluitende fase:

VALIDATION SUMMARY REPORT

Leveren van een template van een overzichtsrapport

Voltooien van het overzichtsrapport

Validatie van de reiniging: Chemische besmettingen - CCCS

Voorafgaande Worst Case studie voor het uitwerken van de methode volgens de 5M

Masterplan voor validatie van de reinigingsprocedures die van toepassing zijn op de oppervlakken van de uitrusting die in contact komen met de producten.

Risicobeoordeling: Selecteren van het product, selecteren van de oppervlakken, selecteren van het bemonsteringsplan

Kwalificatie van de procedures

Testen

Toezicht

Search