Contact
haut de page

YOUR LABORATORY
EXPERT IN
ANALYSING YOUR
CRITICAL PROCESS

YOUR LABORATORY EXPERT IN ANALYSING YOUR CRITICAL PROCESS

Als onderdeel van het respecteren van de GMP eisen, PIC’S PE10, Good Practices voor Cell Therapy, Weefselbanken, Best Practices IVF (MAP), Good Practices ziekenhuisapotheken, NFS 90-351, aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad, …

HeX LAB: verwerkt en analyseert al uw microbiologische stalen met betrekking tot het beheersen van de microbiologische belasing van uw kritische omgeving (industriële en farmaceutische cleanrooms, gezondheidszorginstellingen, …).

HeX LAB: helpt u in het validatieproces van de effectiviteit van materialen, apparatuur, decontaminatie processen, desinfectie en sterilisatie (autoclaven, was- en desinfectietoestellen, afvalprocessen, aerosol desinfectie, sterilisatie en desinfectie cycli, …).

HeX LAB: zorgt voor microbiologische expertise op vlak van medical devices, medicijnen, cosmetica en biociden.

HeX LAB: is betrokken bij microbiologische deskundigheid audits bij contaminatie incidenten (industriële productie, nosocomiale infecties, …) door het uitvoeren van laboratoriumtesten.

HeX LAB
stelt
een hele
reeks
testen
voor

HeX LAB
stelt een hele reeks testen voor

Microbiologische analyse van stalen van biologische vervuiling (lucht en oppervlakken)

HeX Lab voert de telling en identificatie van de micro-organismen in lucht- en oppervlakte stalen uit in gezondheidsinstellingen, farmaceutische industrie en alle andere gecontroleerde omgevingen

Microbiologische analyse van clean waterstalen en fysicochemische analyse van water

HeX Lab voert de telling en identificatie van de micro-organismen uit op waterstalen in gezondheidsinstellingen en op het water van industriële processen*

HeX LAB voert de fysisch-chemische analyses van water uit

*Analyses op "purified water", "highly purified water" et "water for injection" zoals beschreven in Ph. Eur. Deze analyses vallen buiten onze scope ISO 17025


Leidingwater: Besluit 21/01/2010, Koninklijk Besluit van 14/01/2002

Water voor standaardverzorging: Watergids (2002), HGR nr. 8364

Sanitair warm water: Aanbeveling CSH 7509 (2002), Besluit van 1 februari 2010 - Methode: NF T90-431

Water van revalidatiezwembaden: Koninklijk Besluit van 14/01/2002, Besluit van 18/01/2002

Kuuroordwater: Koninklijk Besluit van 14/01/2002,) Watergids (2002)

Bacteriologisch gecontroleerd water: Watergids (2002), HGR nr. 8364

Dialysewater: Europese farmacopee 6.3, USP en JP

Gezuiverd water (Europese farmacopee 6.3) USP en JP

Water voor Injecteerbare Bereiding (Europese farmacopee 6.3) USP en JP

Zeer gezuiverd water (Europese farmacopee 6.3)

Microbiologische analyse van stalen van al dan niet geweven doeken

Controle van de steriliteit van al dan niet geweven doeken. Farmacopee 2.6.1 doek voor gecontroleerde microbiologische netheid, steriele doek

Microbiologische controle van Risicohoudend medisch afval

Trimestriële wettelijke controle door kiemdragers, validering van nieuwe toestellen volgens NF X 30-503

Microbiologische analyse van stalen op Invasieve, endoscopische medische voorzieningen

HeX Lab controleert de microbiologische kwaliteit van endoscopen na ontsmetting (DGS/DHOS, CTINILS – Maart 2007, HSC nr. 8355), na opslag in kast of thermostatische opbergvoorziening voor endoscopen)(NF EN 16442)

Voorbeeld van Invasieve, endoscopische medische voorziening: Gastroscoop, longendoscoop, endoscoop steriele holten

HeX TESTING is bevoegd voor het nemen van microbiologische stalen van Invasieve, endoscopische medische voorzieningen.

Microbiologische controle van medische voorzieningen

Schatting en validering van de biologische belasting (EN ISO 11737.1)

Test en validering van de steriliteit (Farmacopee 2.6.1 en EN ISO 11737.2)

Dosering van bacteriële endotoxines (farmacopee 2.6.14)

Microbiologische controle van cosmetica

Bepaling van micro-organismen (EN ISO 18415)

Evaluatie van de antimicrobiële bescherming (EN ISO 11930)

Telling van de bacteriën (EN ISO 21149)

Telling van de gisten/schimmels (EN ISO 16212)

Onderzoek naar Staphylococcus aureus (EN ISO 22718)

Onderzoek naar Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 22717)

Onderzoek naar Candida albicans (EN ISO 18416)

Onderzoek naar Escherichia coli (EN ISO 21150)

Microbiologische controle van farmaceutische producten

Microbiologische controle van niet-steriele producten (Farmacopee 2.6.12 en farmacopee 2.6.13)

Test en validering van de steriliteit (Farmacopee 2.6.1)

Dosering van bacteriële endotoxines (Farmacopee 2.6.14)

Microbiologische dosering van antibiotica (Farmacopee 2.7.2)

Antimicrobiële bewaring (Farmacopee 5.1.3)


Identificatie bacteriële stam

Macroscopische, microscopische, biochemische en serologische methode

Doeltreffendheid van biociden inzake volksgezondheid, diergeneeskundig, voedingskundig en openbaar domein

Bactericide, levuricide, fungicide, sporicide, mycobactericide werking:

Basisnorm: EN 1040, EN 1275, EN 14347

Fase 2/1 medicinale biociden: EN 13727, EN 13624, EN 14347

Fase 2/2 medicinale biociden: EN 14561, EN 14562, EN 14563

Fase 2/1 voedselkundige biociden, industrie en overheid: EN 1276, EN 1650, EN 13704, EN 13610

Fase 2/2 voedselkundige biociden, industrie en overheid: EN 13697

Fase 2/1 diergeneeskundige biociden: EN 1656, EN 1657, EN 14204

Fase 2/2 diergeneeskundige biociden: EN 14349, EN 16438, EN 16347

Biocide voor waterbehandeling: EN 13623

Bacteriostatische werking, Minimale remmende concentratie (MRC)

Validatie van bioactieve materialen

Antibacteriële activiteit van oppervlakken en textiel volgens internationale standaard (ISO 22196 en ISO 846), Europa (EN 1104), USA (AATCC 100 en 147) en Japan (JIS Z 2801)

Validering van de methodes voor sterilisatie
en ontsmetting (NF EN 866-1)

Analyse (incubatie, uitlezen en interpreteren) van bio-indicatoren bij decontaminatie en sterilisatie.

Validering van de ontsmettende wassers

Valideringstest van de wassers-ontsmetters van ziekenhuisbassins,
endoscopen en medisch-chirurgische instrumenten volgens NF EN ISO 15883

Validering van de methodes voor ontsmetting van oppervlakken via de lucht

Valideringstest van de koppeling verspreidingsapparaat/product
volgens de norm NFT 72 281: 2014