Contact
haut de page

YOUR EXPERT IN
CRITICAL ENVIRONMENT
INSPECTION

YOUR EXPERT IN CRITICAL ENVIRONMENT INSPECTION

HeX voert inspecties uit in omgevingen van elk type maar in het bijzonder in deze waarvan de besmetting gecontroleerd is en waarvoor de wettelijke teksten, normen, aanbevelingen en andere van toepassing zijn.

De inspecties HeX gebeuren onder de vorm van een audit op basis van controlelijsten op maat. Deze controlelijsten omvatten de reglementaire en normatieve vereisten, alsook alle aanbevelingen die van toepassing zijn op uw organisatie en uw activiteit.

De doelstelling van de HeX-inspecties is het verschaffen van precieze informatie over het al dan niet conform zijn van het voorwerp dat onderzocht wordt met de van toepassing zijnde en relevante teksten.


Voordelen

Door de uitvoering van inspecties in uw gebouwen verkrijgt u het volgende:

 • een inventaris van uw systeem ten opzichte van de van toepassing zijnde teksten en aanbevelingen,
 • een controle van de plaatsing en de toepassing van uw ontwikkeld Kwaliteitssysteem en de conformiteit ervan te evalueren ten opzichte van de toepasbare teksten,
 • Het verkrijgen van gecombineerde resultaten, van tendensen die waargenomen worden in uw gebouwen.
 • Een samenvatting van de aandachtspunten die het mogelijk maken een verbeteringsdoelstelling vast te leggen.

Ons geautomatiseerd en digitaal systeem, dat specifiek ontwikkeld werd voor onze activiteiten, stelt ons in staat snel en kwalitatief werk te leveren.

U verkrijgt nauwkeurige en volledige rapporten.


1 - Inspectie van Invasieve, endoscopische medische voorzieningen

HeX evalueert de overeenstemming van de infectiewerende middelen die verband houden met Invasieve, endoscopische medische voorzieningen in de gebouwen van gebruikers, zoals gezondheidscentra, beeldvormingscentra en dokterskabinetten.

Deze evaluatie beantwoordt aan de instructie DGOS/PF2/2014/338 van 8 december 2014 met betrekking tot de nationale audit inzake endoscopie betreffende soepele endoscopen die niet in de autoclaaf behandeld kunnen worden met leidingen in Frankrijk en het advies nr. 8355 van de Hoge Gezondheidsraad in België: 'Aanbevelingen inzake onderhoud van het flexibele, thermogevoelige endoscopische materiaal en infectiepreventie'.

De inspectie gebeurt binnen 5 domeinen:

 • Personeel
 • Reinigings- en ontsmettingsmethode
 • Behandelings- en gebruiksomgeving
 • Materiaal
 • Kwaliteitswaarborging


2 - Inspectie WEO (Werkgroep Extramurale Oogheelkunde)

HeX heeft een inspectierooster opgesteld betreffende de privécentra voor oogheelkundige chirurgie (met uitzondering van gezondheidsinstellingen). Deze controlelijst beroept zich op de aanbevelingen van de pluridisciplinaire Werkgroep Extramurale Oogheelkunde (WEO) maar ook op de ervaring van HeX inzake cleanrooms in gecontroleerde omgeving. De combinatie van de bevoegdheden heeft de uitvoering van een WEO-inspectie mogelijk gemaakt volgens ISO 17020 scope.

Tijdens de inspectie, zal HeX het volgende controleren:

 • de architectuur van de lokalen, stromen en toegang,
 • het beheer van de uitrustingen,
 • het beheer van de kwaliteit van de oppervlakken,
 • het beheer van personeel en verantwoordelijkheden.


3 - Inspectie BSPC (Belgium Society for Private Clinics)

HeX heeft een inspectierooster opgesteld betreffende de privécentra voor esthetische chirurgie (met uitzondering van gezondheidsinstellingen). Deze controlelijst beroept zich op de aanbevelingen van de pluridisciplinaire werkgroep Belgium Society for Private Clinics (BSPC) maar ook op de ervaring van HeX inzake cleanrooms in gecontroleerde omgeving. De combinatie van de bevoegdheden heeft de uitvoering van een BSPC-inspectie mogelijk gemaakt volgens ISO 17020 scope.

Tijdens de inspectie, zal HeX het volgende controleren:

 • de architectuur van de lokalen, stromen en toegang,
 • het beheer van de uitrustingen,
 • het beheer van de kwaliteit van de oppervlakken,
 • het beheer van personeel en verantwoordelijkheden.

4 - Inspectie van de zones voor de bereiding van medicijnen in ziekenhuis

Het doel van deze audit is het controleren van de conformiteit van de installaties en het Beheersysteem van een apotheekdienst in het ziekenhuis met de volgende referentiesystemen:

 • Internationale norm ISO 14664-1 van toepassing op gecontroleerde omgevingen van het type 'Clean room of Clean zone',
 • De aanbevelingen PIC’S PE 010-4 opgesteld voor de vervaardiging van medicijnen in ziekenhuizen,
 • de controle van de kwaliteit van de oppervlakken, EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines, van toepassing voor de vervaardiging van medicijnen voor menselijk gebruik.

Het toepassingsdomein is het auditeren van alle activiteiten van de ziekenhuisfarmacie zoals:

 • Bereidingen volgens recept,
 • Parenterale bereidingen,
 • Cytotoxische bereidingen.


5 - HACCP-inspectie

De HACCP-inspectie die uitgevoerd wordt door HeX heeft als doelstelling de effectieve toepassing van de algemene vereisten die verband houden met het ontwerp van lokalen bestemd voor de bereiding van voedingsmiddelen in een grootkeuken.

Het toepassingsdomein van de audit is:

 • De keukenomgeving,
 • De sociale lokalen,
 • De opslagruimtes,
 • De productielokalen,
 • De materiaalkeuze voor het ontwerp.

De elementen van de HeX-controlelijst bevatten de vereisten van de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.