Contact
top

YOUR EXPERT
IN CRITICAL
ENVIRONMENT CONTROL

HeX Control grijpt in in kritieke omgevingen, in het bijzonder waar het beheer van de besmetting uiteraard vereist is (clean room en gecontroleerde omgeving) en omgevingen met een niet-specifieke vervuiling (kantoren, plaatsen waar publiek ontvangen wordt, woning…).

HeX Control réalise des essais sur site (la plupart sous portée d’accréditation) et les résultats sont ensuite analysés afin d'apporter une solution complète au client. Cette mission nécessite une connaissance parfaite du champ d'application et l'expertise répond à ces besoins.

HeX Control considère depuis plus de 15 ans que les contrôles de l’environnement doivent s'intégrer dans une approche globale de la maîtrise du risque.

Sinds meer dan 15 jaar is HEX van mening dat controles van het milieu
geïntegreerd moeten worden in een algemene aanpak van het risicobeheer.

HeX
CONTROL
stelt
een hele
reeks testen
voor

HeX CONTROL
stelt een hele reeks testen voor

Bijzondere zuiverheid van de lucht

Bijzondere telling en classificatie ISO 14644-1: 2015

Recuperatietijd en ontsmettingskinetiek: ISO 14644-3

Aeraulische metingen

Luchtsnelheid, luchtdebieten en berekening van het aantal luchtverversingen per uur ISO 14644-3

Metingen van de drukverschillen ISO 14644-3

FILTERING THE

Meting van het ladingverlies van de filters

Integriteitstest op de eindfiltering en bekisting met behulp van een aerosolfotometer (EMERY) of met behulp van een deeltjesteller (DEHS) ISO 14644-3

Controles op isolatoren

Lektesten van behuizing (leksnelheid)

Functionele tests (drukmeting en alarmverificatie)

Opsporen van lekken in ruimtes ISO 14644-3

Test van de stevigheid en insluiting op afzuigkappenEN 14175

Chemische controle van de lucht (chemische vervuiling van de binnenlucht door aldehydes en VOS) ISO 16200-2

Test van de dichtheid van de luchtnetwerken EN 12237 & EN 1507

Testen op perslucht

Vaste deeltjesgehalte ISO 8573-4 en ISO 14644-1 (criteria GMP en ISO 8573 Classes 0 tot 5)

Controle op levensvatbare deeltjes ISO 14698

Test van de doeltreffendheid van de adembeschermingsmaskers
(fit-test Portacount) EN 559

Schéma aéraulique et visualisation des flux d’air

Omgevingsfactoren

Temperatuur, Hygrometrie ISO 14644-3

Geluid- en lichtniveau

Cartografie van de ruimtes en lokalen

Thermische ruimten en klimaatkamer FDX 15-140

Koelkast, diepvriezer, steriliseerketel, broedmachine, opslagruimte, klimaatkamer
Oven, krimptunnel
Verwarmingsplaat, thermocycler (PCR)
Vriesdroger

Autoclaafvalidering EN 285 & ISO 17665

Validatie van de ontsmettende wasser EN ISO 15883

Meetbereiken gedekt door accreditatie

-196°C ➙ 155°C
5% HR ➙ 95% HR

Microbiologische kwaliteit

Microbiologische luchtstalen in rust en in activiteit ISO 14698

Via impactie
Via sedimentatie

Microbiologische analyse (KVE bepaling en identificatie onder accredatie BELAC)

Microbiologische oppervlaktestalen in rust en activiteit
ISO 14698

Hoge oppervlakken, werkblad en hanteringszone
Microbiologische analyse (KVE bepaling en identificatie onder accredatie BELAC)
'Steriele' kleding
Ventilatiecentrale en -kokers
Handschoenen

Microbiologische controles van de medische voorzieningen waaronder endoscopen EN 11737, Ph

Controles op het water (microbiologische, fysicochemisch en endotoxines)

Water voor gebruik in voeding
Water voor standaardverzorgingen
Bacteriologisch beheerd water
Warm water
Water van revalidatiezwembaden
Water van bubbelbaden en douches met jets
Water voor hemodialyse
Gezuiverd water
Sterk gezuiverd water
Water voor drinkfonteinen

Validatie van de biologische ontsmettingscyclus en de verdeling
van het (chemisch) steriliserend middel op de isolator, sas of passbox

Controles op de clean utilities

Op water voor Injecties (farmacopee:PE ; USP ; JP)


Op gezuiverd water (farmacopee:PE ; USP ; JP)


Op schone damp (farmacopee:PE ; USP ; JP)


Op persluchtkranen (ISO 8573 en doelen GMP/BPF)
TIJDENS BELAC-ACCREDITATIE

HeX CONTROL
grijpt in
binnen
talrijke
sectoren

HeX CONTROL
grijpt in binnen talrijke sectoren

Gezondheidsinstelling

Operatiekwartier

Sterilisatie

Ziekenhuisapotheek

IVF – kunstmatige voortplanting – Andrologie

Weefselbank

Hematologie

Oncologie

Pulmonologie

Angiografie

Endoscopie

Neonatologie

Intensieve zorgen

Dialyse

Materniteit

Laboratorium voor medicinale biologie

Farmaceutische industrie

Zones met gecontroleerde productieatmosfeer

Kwaliteitsborging en kwaliteitszorg

Tertiair

Kantoren en luchtkwaliteit in woningen

Industrie

Automobiel

Nucleair

Lucht- en ruimtevaart

Micro-elektronisch

HeX CONTROL
grijpt in
op een
groot
aantal
installaties

HeX CONTROL
grijpt in op een groot aantal installaties

Lokalen en omgeving

Patiëntenkamer

Operatiezaal

Al dan niet steriele zone voor de productie of bereiding van medicijnen

Uitrustingen

Post voor microbiologische veiligheid van type I, IIa, IIb en III

Verticale en horizontale laminaire stroming

Isolator

Afzuigkap (Sorbonne)

Hercirculatie- of filteringsdampkap (ETRAF)

Weegpost

RABS

Vriesdroogtunnel

Adembeschermingsmiddel

HeX Control voert tests uit in zeer verschillende omgevings- en bezettingsomstandigheden

In activiteit

Tijdens de vervaardiging of bereiding van medicijnen. HeX heeft procedures opgezet voor de beheersing van asepsis tijdens tests in activiteit

In rust

Zonder de activiteit en met de installaties in werking, in het bijzonder de ventilatie-installaties

Na constructie

Zonder het materiaal en verbruiksgoederen maar met werkende installaties, in het bijzonder ventilatie-installaties.

Hulp nodig?

U kunt een telefoongespreek aanvragen.

[X] Fermer