Contact
haut de page

YOUR EXPERT
IN CRITICAL
ENVIRONMENT TESTING

HeX TESTING grijpt in in kritieke omgevingen, in het bijzonder waar het beheer van de besmetting uiteraard vereist is (clean room en gecontroleerde omgeving) en omgevingen met een niet-specifieke vervuiling (kantoren, plaatsen waar publiek ontvangen wordt, woning…).

HeX TESTING voert testen op locatie uit, de resultaten worden vervolgens geanalyseerd om de klant een totaaloplossing te bieden. Deze missie vereist een perfecte kennis van het toepassingsgebied en onze expertise voldoet aan deze behoeften.

HeX TESTING is al meer dan 15 jaar van mening dat omgevingscontroles onderdeel moeten zijn van een globale benadering van risicobeheer.

Sinds meer dan 15 jaar is HEX van mening dat controles van het milieu
geïntegreerd moeten worden in een algemene aanpak van het risicobeheer.

HeX
TESTING
stelt
een hele
reeks testen
voor

HeX TESTING
stelt een hele reeks testen voor

Bijzondere zuiverheid van de lucht

Bijzondere telling en classificatie

Recuperatietijd en ontsmettingskinetiek

Aeraulische metingen

Luchtsnelheid, luchtdebieten en berekening van het aantal luchtverversingen per uur

Metingen van de drukverschillen

FILTRATION THE

Metintgen drukval bij filters

Integriteitstest filters en filterbehuizing:
- Met een aerosol fotometer (EMERY)

- Met een particle counter (DEHS)

Controles op isolatoren

Lektesten van behuizing (leksnelheid)

Functionele tests (drukmeting
en alarmverificatie)

Opsporen van lekken in ruimtes ISO 14644-3

Test van de stevigheid en insluiting op afzuigkappenEN 14175

Chemische controle van de lucht (chemische vervuiling van de binnenlucht door aldehydes en VOS) ISO 16200-2

Test van de dichtheid van de luchtnetwerken EN 12237 & EN 1507

Test van de doeltreffendheid van de adembeschermingsmaskers
(fit-test Portacount) EN 559

Luchtstroom patronen en luchstroom visualisaties

Omgevingsfactoren

Temperatuur, Hygrometrie

Geluid- en lichtniveau

Cartografie van de ruimtes en lokalen

Thermische ruimten en klimaatkamer

Koelkast, diepvriezer, steriliseerketel, broedmachine, opslagruimte, klimaatkamer
Oven, krimptunnel
Verwarmingsplaat, thermocycler (PCR)
Vriesdroger

Autoclaafvalidering

Validatie van de ontsmettende wasser

Meetbereiken

-196°C ➙ 155°C
5% HR ➙ 95% HR

Microbiologische kwaliteit

Microbiologische luchtstalen in rust en in activiteit

Via impactie

Microbiologische analyse (KVE bepaling en identificatie)

Via sedimentatie

Microbiologische analyse (KVE bepaling en identificatie)

Microbiologische oppervlaktestalen in rust en activiteit

Hoge oppervlakken, werkblad en hanteringszone
Microbiologische analyse (KVE bepaling en identificatie)

'Steriele' kleding
Ventilatiecentrale en -kokers
Handschoenen

Microbiologische controles van de medische voorzieningen waaronder endoscopen EN 11737, Ph

Controles op het water (microbiologische, fysicochemisch en endotoxines)

Water voor gebruik in voeding
Water voor standaardverzorgingen
Bacteriologisch beheerd water
Warm water
Water van revalidatiezwembaden
Water van bubbelbaden en douches met jets
Water voor hemodialyse
Gezuiverd water
Sterk gezuiverd water
Water voor drinkfonteinen

Validatie van de biologische ontsmettingscyclus en de verdeling
van het (chemisch) steriliserend middel op de isolator, sas of passbox

Analyse van bio-indicatoren

Controles op de clean utilities

Op water voor Injecties (farmacopee:PE ; USP ; JP)

Op gezuiverd water (farmacopee:PE ; USP ; JP)

Op schone damp (farmacopee:PE ; USP ; JP)

Controle op perslucht en gas

Vaste deeltjes (solid particles)

Levensvatbare deeltjes (viable particles)

HeX TESTING
grijpt in
binnen
talrijke
sectoren

HeX TESTING
grijpt in binnen talrijke sectoren

Gezondheidsinstelling

Operatiekwartier

Sterilisatie

Ziekenhuisapotheek

IVF – kunstmatige voortplanting – Andrologie

Weefselbank

Hematologie

Oncologie

Pulmonologie

Angiografie

Endoscopie

Neonatologie

Intensieve zorgen

Dialyse

Materniteit

Laboratorium voor medicinale biologie

Farmaceutische industrie

Zones met gecontroleerde productieatmosfeer

Kwaliteitsborging en kwaliteitszorg

Tertiair

Kantoren en luchtkwaliteit in woningen

Industrie

Automobiel

Nucleair

Lucht- en ruimtevaart

Micro-elektronisch

HeX TESTING
grijpt in
op een
groot
aantal
installaties

HeX TESTING
grijpt in op een groot aantal installaties

Lokalen en omgeving

Patiëntenkamer

Operatiezaal

Al dan niet steriele zone voor de productie of bereiding van medicijnen

Uitrustingen

Post voor microbiologische veiligheid van type I, IIa, IIb en III

Verticale en horizontale laminaire stroming

Isolator

Afzuigkap (Sorbonne)

Hercirculatie- of filteringsdampkap (ETRAF)

Weegpost

RABS

Vriesdroogtunnel

Adembeschermingsmiddel

HeX TESTING voert tests uit in zeer verschillende omgevings- en bezettingsomstandigheden

In activiteit

Tijdens de vervaardiging of bereiding van medicijnen. HeX heeft procedures opgezet voor de beheersing van asepsis tijdens tests in activiteit

In rust

Zonder de activiteit en met de installaties in werking, in het bijzonder de ventilatie-installaties

Na constructie

Zonder het materiaal en verbruiksgoederen maar met werkende installaties, in het bijzonder ventilatie-installaties.