Contact
haut de page

YOUR EXPERT
IN TRAINING
AND CONSULTING

YOUR EXPERT IN TRAINING AND CONSULTING

HeX consult stelt haar jarenlange ervaring binnen het domein van de beheersing van kritieke omgevingen te uwer beschikking.

Hex begeleidt u aan de hand van gespecialiseerde opleidingen en/of consultancy.

De opleidingscatalogus van HeX consult beantwoordt steeds aan de vraag van de klant. Daarom vindt u er de onderwerpen en de inhoud die u in staat stellen tegelijkertijd uw kennis uit te breiden en wat u geleerd heeft in de praktijk om te zetten in uw dagtaak.

De opleidingen van HeX Consult kunnen bij u op het bedrijf plaatsvinden. HeX consult kan u ook onthalen in een gezellige en erg comfortabele opleidingszaal ontvangen. Verschillende modules staan te uwer beschikking

4 H

Hoe een deeltjesteling uitvoeren?

Perfect aangepast voor het personeel dat routinecontroles wenst uit te voeren (ziekenhuisapotheek, bank met menselijk lichaamsmateriaal “IVF, kunstmatige voorplanting” of het team ziekenhuishygiëne)

 • methode ISO 14644-1 (2015)
 • Klassen ISO 14644-1 (2015) en goede productie/goede productiepraktijken
 • gebruik van de teller
 • praktische oefening
 • statuut
 • evaluatie (indien gewenst)
4 H

Goede praktijken inzake microbiologische controles:
passieve lucht (sedementatie), actieve lucht (impactie), oppervlakken (countact plate) en het gebruik van steriele handschoenen

Perfect aangepast voor het personeel dat routinecontroles wenst uit te voeren (ziekenhuisapotheek, bank met menselijk lichaamsmateriaal “IVF, kunstmatige voorplanting” of het team ziekenhuishygiëne)

 • methode ISO 14698
 • ziekenhuisdoelgroepen en klassen goede productie/goede productiepraktijken
 • keuze van verbruiksgoederen
 • gebruik van de biocollector
 • praktische oefening
 • statuut
 • evaluatie (indien gewenst)
4 H

Hoe de traceerbaarheid van deeltjescontroles en microbiologische controles vezekeren?

Perfect aangepast voor het personeel dat routinecontroles wenst uit te voeren (ziekenhuisapotheek, bank met menselijk lichaamsmateriaal “IVF, kunstmatige voorplanting” of het team ziekenhuishygiëne)

 • normatieve eisen (ISO) en goede productie en goede productiepraktijken
 • opmetingsfiche
 • continuïteit met het laboratorium voor microbiologische analyse
 • praktische oefening
 • evaluatie (indien gewenst)
1,5 j

Transversale en synthetische opleiding inzake de cleanroom:
ziekenhuissectoren, laboratoria en ziekenhuisapotheken

Technische middelen, controle, kwalificatie & preventief onderhoud

Opleiding ook ingeschreven in de catalogus met opleidingen van het centrum voor opleiding en deskundigheden.
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Sandrine Vanaubel.

 • Module 1: (bio) cleanroom
  • Historiek
  • Definities en woordenschat
  • Bases van microbiologie en biologische vervuiling
 • Module 2: Gecontroleerde omgeving

  Biologische vervuiling van de lucht

  • Kenmerken van de lucht
  • Bronnen

  Beheersing van de luchtkwaliteit: Normatief standpunt

  • Referentiesystemen
   1. EN ISO 14644
   2. EN ISO 14 698
   3. Goede productie en goede productiepraktijken
   4. NF S 90-351
   5. Advies van het HSC nr. 8573
  • Technische preventiemethodes
   1. Deeltjesnetheid
   2. Microbiologische netheid van de lucht
   3. Ontwerp van een cleanroom (stromen, debieten, druk, filtering)
   4. Beheer van de stromen

  Beheersing van de luchtkwaliteit: Technisch standpunt

  • Technisch onderhoud
   1. Technisch onderhoud
   2. Staat van netheid
   3. Filterend systeem
  • Bewakingsprogramma
   1. Controle- en werkingsprogramma
   2. Testverslag
   3. Traceerbaarheid

  Bijzonder geval: Ziekenhuisapotheek

  • Referentiesystemen
   1. PIC/S
   2. Koninklijk Besluit van 28/09/09
   3. Filterend systeem
  • Kwalificaties en bekrachtigingen
   1. Verschillende kwalificatietypes
   2. Controles, metingen en tests inzake QC, QI, QO, QP
  • Traceerbaarheid
 • Module 3: Beheersing van de kwaliteit van de oppervlakken
  • Materiaal en grondstoffen
  • Oppervlaktevervuiling
  • Methodes en procedures
  • Reinigings- en ontsmettingsplan
  • Controles
 • Module 4: Gedragingen in cleanroom
  • De mens, bron van biologische vervuiling
  • Gebarentaal in cleanroom
  • Personeelshygiëne
  • Outfir
  • Strikte naleving van de protocollen, initiële en ononderbroken opleiding
1 à
6 j*

Complete transversale opleiding inzake de cleanroom

Verschillende modules gecreëerd door specialisten binnen elk domein van de cleanroom om het meest volledige antwoord te bieden op een complex onderwerp.

Opleiding enkel beschikbaar in het centrum voor opleiding en deskundigheden.
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Sandrine Vanaubel.

*Opleiding geldig van 1 dag tot 6 dagen, naargelang de weerhouden modules.

2 j

Kwaliteit in het laboratorium: toepassing van de norm ISO 17025

Opleiding staat ook in de opleidingscatalogus van het centrum voor opleiding en deskundigheden

Interpretatie van de vereisten van de norm ISO 17025, bepaling van de vereisten op het vlak van documenten en en technieken en vertaling van de vereisten van een systeem Laboratoriumkwaliteit.

 • Voornaamste concepten van de Kwaliteit
 • De accreditering ISO 17025
 • De vereisten van de norm ISO 17025
 • De actoren van het test-/ijkingslaboratorium
 • Praktische oefeningen / Vragenlijst / Vragen

Aan de hand van opdrachten van consultancy en expertise trachten onze specialisten hulp te bieden. Aan de hand van studies, analyses of door de aanwezigheid van een HeX-specialist op één van uw vergaderingen, staat Hex consult te uwer beschikking.

Competenties HeX Consult

 • Beheersen van de (deeltjes en microbiologische) vervuiling in kritieke omgevingen
 • Hygiëne, gedrag en microbiologie van de omgeving
 • Kwaliteit (Accreditatienormen die verband houden met de technische laboratoriumdeskundigheden: ISO 17025, ISO 17020)
 • Metrologie van de testen in kritieke omgevingen zoals cleanrooms
 • Ontwerp en organisatie van cleanrooms
 • Technieken, in het bijzonder de ventilatie van een cleanroom

De HeX Consult-profielen

Tony WATTRELOT

 • Mede-oprichter van de HeX Group aanwezig in de Benelux en Frankrijk
 • Meer dan 10 jaar aan controles in kritieke omgevingen in het bijzonder in cleanrooms
 • Gespecialiseerde opleider in cleanroom sinds meer dan 5 jaar
 • Hulpleerkracht aan het USTL (Lille 1) inzake hygiëne van de lucht en biologische vervuiling van gecontroleerde omgevingen
 • Medewerking aan tarlijke artikels, seminaries of conferenties als cleanroomspecialist
 • Bijstaan van bouwheren bij de renovatie of bouw van ziekenhuislokalen of lokalen voor de vervaardigig van medicijnen
 • Licentie in biologie en Licentie in veiligheid en kwaliteit in verzorgingspraktijken
 • Homologatie van testlaboratoria volgens de ISO 17025 en van de inspectie-instantie volgens de ISO 17020 van HeX Group

David DENEUVILLE

 • Mede-oprichter van de HeX Group aanwezig in de Benelux en Frankrijk
 • 4 jaar ervaring in studiebureau: Ontwerp, vervaardiging, installatie, rehabilitatie van luchtbehandelingscentrales, HVAC-netwerken, koeltorens...
 • Meer dan 12 jaar aan controles in kritieke omgevingen in het bijzonder in cleanrooms
 • Opstelling van test- en inspectieprotocollen, planning, opvolging van interventies, supervisie van operatoren in cleanroom en gecontroleerde omgevingen
 • Bijstaan van bouwheren bij de renovatie of bouw van ziekenhuislokalen of lokalen voor de vervaardigig van medicijnen
 • Universitair diploma in mechanica en productieautomatisering, autodidact in beheersing en controle van de deeltjesvervuilling, biologische en chemische vervuiling

Franck POLYN

 • Directeur van HeX Lab
 • Directeur van de laboratoiria van het Institut Pasteur de Lille gedurende 8 jaar
 • Leiden van de wijziging en overgangsmanagement
 • 20 jaar expertise op het vlak van gecontroleerde ziekenhuisomgevingen en hygiëneprocedures in ziekenhuizen
 • Expertise inzake kiemdodende middelen, de onstmettingsprocedures en Medische voorzieningen
 • Missies van expertise inzake ziekenhuishygiëne (Frankrijk, Afrika, Azië)
 • Medewerking aan de samenstelling van gidsen en referentiesystemen inzake cleanrooms
 • Beheersing inzake gezondheidsengineering
 • Homologatie van de laboratoria van het Institut Pasteur de Lille in overeenstemming met ISO 17025

Pauline LEGRAND

 • Kwaliteitsverantwoordelijke van de HeX Group aanwezig in de Benelux en Frankrijk
 • Verantwoordelijke voor de homologaties van HeX: testlaboratoria volgens de ISO 17025 en inspectie-instantie volgens de ISO 17020
 • 7 jaar ervaring in het opzetten en beheren van een gehomologeerd documentatiesysteem
 • 7jaar controles in gecontroleerde kritieke omgevingen in het bijzonder in cleanrooms
 • Bijstand en consultancy in het sturen van een homologatieproject ISO 17025 en ISO 17020 of ISO 9001-certificering.
 • Opstelling van interne en externe audits (klant of leverancier) volgens van toepassing zijnde referentiesystemen
 • Licentie inzake veiligheid en kwaliteit in de voedingshygiëne

Thomas PHILIPPE

 • 12 jaar op het vlak van ijking en thermal mapping ter plaatse in het laboratorium onder homologatie ISO 17025
 • Waarvan 8 jaar in teambeheer
 • Verantwoordelijke van ontwikkelingsprojecten en plaatsvervangend homologatieverantwoordelijke
 • Verdediging van technische BELAC-audit inzake thermometrie
 • Verantwoordelijke voor de homologatie van de CO2-concentratiemetingen volgens de ISO 17025
 • Graduaat elektromechanica & technische opleidingen aan LNE, CETIAT & LBT